วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

งานบอกเล่า ๙ พอดีชั้น ๕ และ ชั้น ๖

        วันศุกร์ที่ ๒๒ มิ.ย. ที่ผ่านมา ทางช่วงชั้นได้จัดงานบอกเล่า ๙ พอดี ให้กับผู้ปกครองชั้น ๕ และชั้น ๖ เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความรู้และความเข้าใจในการกระบวนการเรียนการสอนและเนื้อหาสาระที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใน ๕ หน่วยวิชาสำคัญๆ ดังนี้ หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย หน่วยวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยวิชา ESL หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา หน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา 
           รูปแบบงานเป็นลักษณะของการนำเสนอจากครูผู้สอนโดยตรงประมาณ ๒๕ นาทีในแต่ละหน่วยวิชา หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามหลังการนำเสนอในแต่ละหน่วยวิชาประมาณ ๒๐ นาที
           ทางช่วงชั้นได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดีๆ มากมายจากทางผู้ปกครอง ซึ่งทางช่วงชั้นจะพยายามรวบรวมไว้เป็นประเด็นๆ เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้กระบวนการเรียนการสอนดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หวังว่าข้อมูลต่างๆ ที่ช่วงชั้นนำเสนอไปจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้ปกครองต่อไปในอนาคต


ขอบคุณค่ะ
ครูเล็ก หัวหน้าช่วงชั้น ๒ 

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

งานบอกเล่าก้าวพอดีชั้น ๔

          วันศุกร์ที่ ๘ มิ.ย. ที่ผ่านมา ทางช่วงชั้นได้จัดงานบอกเล่า ๙ พอดี ให้กับผู้ปกครองชั้น ๔ เพื่อเกิดความรู้และความเข้าใจในการกระบวนการเรียนการสอนและเนื้อหาสาระที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใน ๕ หน่วยวิชาสำคัญๆ ดังนี้ หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย หน่วยวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยวิชา ESL หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา หน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา 
           รูปแบบงานเป็นลักษณะของการนำเสนอจากครูผู้สอนโดยตรงประมาณ ๒๕ นาทีในแต่ละหน่วยวิชา หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามหลังการนำเสนอในแต่ละหน่วยวิชาประมาณ ๒๐ นาที
           ภาพรวมของงานผ่านไปได้ด้วยดี ทางช่วงชั้นต้องขอขอบคุณทุกๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเตรียมงาน คุณครูทุกท่าน และผู้ปกครองทุกคน และหวังว่าข้อมูลต่างๆ ที่ช่วงชั้นนำเสนอไปจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้ปกครองต่อไปในอนาคต

ขอบคุณค่ะ
ครูเล็ก หัวหน้าช่วงชั้น ๒ 

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จะดีหรือไม่ดี หากแผ่นดินกรุงเทพฯ หายไป

หากแผ่นดินกรุงเทพฯหายไปจะเกิดผลกระทบทั้งดีและไม่ดีผลกระทบที่ดีคือทำให้เราได้รู้จักวัฒนธรรมต่างถิ่นเมื่อเราไปอยู่ต่างที่และชีวิตการเป็นอยู่ที่เปลื่ยนไปทำให้เราสามารถปรับตัวกับที่อื่นได้ง่ายขึ้นและได้รู้จักกับคนอื่นมากขึ้น ส่วนผลกระทบที่ไม่ดีก็คือทำให้ทรัพย์สิ้นบางส่วนที่อยู่ในบ้านที่ไม่สามารถย้ายออกได้หรือย้ายออกไม่ทันเกิดความเสียหาย เช่น ตู้ที่ติดอยู่กับกำแพง ของหนักๆที่ไม่สามารถยกได้ และทำให้ฉันและครอบครัวหาที่อยู่ไม่ได้ในช่วงแรกๆ เนื่องจากอาจจะมีคนออกมากันเยอะทำให้หาที่พักยากและอาจจะยังปรับตัวไม่ได้เพราะอยู่ต่างที่ต่างถิ่น และอาจจะสูญเสียกำลังใจหรือจิตใจได้ เพราะต้องสูญเสียบ้านหรือทรัพย์สินที่เรารักไปและเมื่อเราสูญเสียจิตใจเราอาจจะเศร้ามากจนจะทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆตามมา เช่น เป็นโรคซึมเศร้า เป็นต้น

ถ้าเกิดว่าต้องย้ายถิ่นฐานฉันจะอยู่ในภาคกลาง ในจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากช่วงน้ำท่วมในครั้งนี้ฉันได้มาอยู่ที่ชะอำและฉันรู้สึกประทับใจมาก เพราะมีลมเย็นเนื่องจากมีทะเลและมีบรรยากาศดี อากาศดีมีทั้งภูเขาและทะเลทำให้ร่มเย็น สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่ทั้งการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอย่างการเดินเขา การท่องเที่ยวแบบประวัติศาสตร์เช่นพระราชวังป้อมปืนและวัดโบราณต่างๆ ค่าครองชีพไม่แพง ขนมอร่อย และคนที่นี้เป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจเป็นส่วนมากและที่จังหวัดเพชรบุรีนี้ไม่เคยโดนน้ำท่วมเลยและมีเส้นทางเดินทางมาได้หลายทางทั้งรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน รถโดยสาร มีคนสำรวจและวิจัยว่าที่เพชรบุรีเหมาะกับการเป็นเมืองหลวงเนื่องจากน้ำท่วมไม่ถึงและมีที่พักเยอะ มีร้านค้าเยอะสะดวกต่อการเป็นอยู่

ของดีในภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรีมีหลายอย่างเช่น ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร วิถีชีวิต การละเล่น ฯลฯ ในเรื่องประเพณีจะมีประเพณีมากมายทั้งของภาคกลางและของจังหวัดเพชรบุรี ประเพณีที่จะยกตัวอย่างเป็นประเพณีที่นิยมจัดกันในจังหวัดเพชรบุรี งานประเพณีไทยทรงดำ จัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นประเพรีของชาวไทยและลาว เป็นประเพณีการทำบุญในงานจะมีการจัดการละเล่น และการทำอาหารแบบดั้งเดิมของชาวไทยทรงดำ ประเพณีเล่นเพลงปรบไก่ขอฝน เป็นกาลละเล่นของชาวบ้าน เป็นการบวง สรวงศาลหลวงปู่เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ โดยจะเล่นกันในวันเพ็ญเดือน 6 และการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดเพรชก็เช่น การวิ่งวัวลานคน เป็นการแข่งขันที่ดัดแปลงมาจากกีฬาวัวลาน โดยใช้คนวิ่งแทนวัว มีกติกเหมือนกันทุกประการ ไม่แต่เฉพาะชาวบ้านในท้องถิ่นเท่านั้น มีผู้คนท้อง ถิ่นต่างๆ เดินทางมาร่วมแข่งขันด้วยจึงเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน และมี เพียงแห่งเดียวที่จังหวัดเพชรบุรี แต่มีกำหนดการเล่นที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่ กับว่าท้องที่ใดจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งบางครั้งก็จัดขึ้นในช่วงสงกรานต์ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวก็มีมากมาย มีทั้งวัด เช่น วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดกำแพงแลง วัดบันไดอิฐ และมีพระราชวังให้ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระราชวังบ้านปืน อาหารที่จังหวัดเพชรบุรีส่วยใหญ่จะเป็นอาหารทะเล เนื่องจากเป็นที่ติดทะเล วิถีชีวิตของคนที่นี้มีวิถีชีวิตี่ชาวนาเมืองเพชรมีวิถีที่ต่างจากชาวนาที่อื่นๆ ตรงที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ ทำนาได้หลายครั้ง วนอกจากนั้นยังทำไร่ทำสวนผักและผลไม้ได้ตลอดปี อุดมสมบูรณ์ มีผลผลิตออกจำหน่ายเป็นที่รู้จักกันดี เช่น มะนาว กล้วย ละมุด และชมพู่เป็นต้น คนเมืองเพชรยังเป็นพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาพุทธศาสนา จนได้สมญานามว่าเป็นแดนเมืองธรรมะ เพราะมีวัดวาอารามมากมายอยู่คู่เมืองเพชรบุรีมาตั้งแต่อดีต แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและสอดคล้อง กับสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของพื้นที่ อย่างแรก คนเมืองเพชรมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับตาลโตนด เนื่องจากเพชรบุรีมีต้นตาลมากมาย อย่างไรก็ตามปัจจุบันการทำน้ำตาลโตนดได้ลดน้อยลงไป แต่ก็ยังพอพบเห็นได้ในเขตอำเภอบ้านลาด  แต่วิถีชีวิตชาวนายังคงดำรงค์ต่อไป ทว่าอารยธรรมได้เป็นอย่างดี
 เขียนโดย พิ้งกี้ ๖/๒

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

มุมมองของตั้ม ๖/๓ "ถ้ากรุงเทพหายไป เราจะทำอย่างไร"

มุมมองของข้าว ๖/๒ "ถ้ากรุงเทพหายไป เราจะทำอย่างไร"

๑.จากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนี้  หากเกิดผลกระทบทำให้กรุงเทพหายไปนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไร  ต่อนักเรียนและครอบครัว
หากสถานการณ์น้ำท่วมทำไห้แผ่นดินกรุงเทพหายไปก็จะทำไห้
ประชากรกรุงเทพต้องย้ายที่พักอาศัยและที่ทำงานต่างๆไปอยู่ที่อื่นรวมทั้งสินค้าก็จะแพงขึ้นเช่นอาหารบางอย่างและเสื้อผ้าที่ผลิตในกรุงเทพ
          ผมต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นและโรงเรียนอื่นทำให้ผมต้องสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ๆซึ่งอาจเป็นเพื่อนที่นิสัยไม่ค่อยดี 
ครอบครัวผมต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่น  ซึ่งที่อยู่นั้นอาจไม่ค่อยดีและเราก็ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่นั้นๆ  คุณยายหรือญาติก็ต้องย้ายบ้านออกจากกรุงเทพซึ่งต้องใช้เงินในการย้าย  อาจทำให้การติดต่อ ไปมาหาสู่ไม่สะดวกเหมือนในปัจจุบันที่บ้านอยู่ใกล้ๆกัน 
พ่ออาจต้องย้ายที่ทำงานเพราะที่ทำงานจะโดนน้ำท่วมไปด้วย  การย้ายที่ทำงานจะกระทบต่อพนักงานคนอื่นๆ  การประชุม  ติดต่องานในสถานที่ใหม่อาจไม่สะดวก  เข้าถึงยาก  อีกทั้งพ่อยังต้องไปสนามบินบ่อยๆและที่นั่นสนามบินอาจจะไกลจากที่พักอาศัย

๒.เมื่อแผ่นดินกรุงเทพหายไป  ส่งผลให้นักเรียนต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น  นักเรียนจะเลือกไปตั้งถิ่นฐานใดของประเทศไทย
            เมื่อแผ่นดินกรุงเทพหายไปทำให้ผมต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นตอนแรกผมคิดว่าจะย้ายไปอยู่จังหวัดชลบุรี  ซึ่งอยู่ริมทะเลภาคตะวันออก  ระยะทางห่างจากกรุงเทพประมาณ ๕๐ กิโลเมตรและใช้เวลาเดินทางเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง  เพราะในระหว่างอพยพได้ไปอยู่ที่บ้านเพื่อนของพ่อผมที่บางแสน  และพบว่ามีอาหารเยอะและราคาไม่แพงมาก  โดเฉพาะอาหารทะเลเช่นหอยแมลงภู่  ปลาทู ข้าวต้มปลา  นอกจากนี้ยังมีสถานที่ออกกำลังกายริมทะเลซึ่งเป็นลานใหญ่  ผมนำคาสเตอร์บอร์ดไปเล่นได้  น้องชายผมสามารถเล่นสกูตเตอร์  และผู้ใหญ่ก็มีที่ออกกำลังกาย
          แต่ผมตัดสินใจจะไม่ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะหากดูตามแนวชายหาดจะอพยพว่าห่างจากกรุงเทพเพียง ๒๕ กิโลเมตร  อาจโดนน้ำท่วมไปพร้อมกับกรุงเทพได้  ผมจึงเลือกที่จะไปตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดเชียงใหม่  เพราะเมื่อไม่นานมานี้เชียงใหม่ถูกน้ำท่วมและน้ำลดอย่างรวดเร็วภายในสี่วัน  ผมคิดว่ามีโอกาสน้ำท่วมขังน้อยกว่ากรุงเทพและภาคกลาง 
          ผมคิดว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ทำการเกษตรมาก  สามารถผลิตอาหาร ข้าว พืชผัก  ผลไม้  ให้กับประชากร  อาหารน่าจะมีราคาถูก    ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่แพงมาก  และผมชอบผไม้เมืองหนาวหลายอย่างเช่น  ลำไย อโวคาโด ลูกพลับ
          ผมเคยไปเที่ยวเชียงใหม่  อากาศดีและเย็นสบายเพราะมีป่าไม้สมบูรณ์  ส่งผลดีต่อสุขภาพ  ภูมิประเทศสวยงามเช่นดอยอ่างขาง  ดอยอินทนนท์  การมีป่าไม้สมบูรณ์ทำให้สิ่งแวดล้อมดี  หากมีน้ำท่วมป่าไม้ก็จะช่วยชะลอน้ำ  ไม่ก่อความเสียหายมากนัก  ช่วยยับยั่งปัญหาดินถล่มเพราะรากต้นไม้ช่วยเกาะยึดหน้าดินไว้
ภูมิประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่า มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ สูงประมาณ 2,565.3355 ม. อยู่ในเขต อ.จอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก สูง 2,285 เมตรและดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,170 ม. สภาพพื้นที่แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ
๑.      พื้นที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 80% ของพื้นที่จังหวัด เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร
๒.      พื้นที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำฝาง ลุ่มน้ำแม่งัด เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร

ภูมิอากาศ
เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่
          ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม
        ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
        ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดเชียงใหม่มีป่าไม้หลายประเภท ประกอบด้วย ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง
ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้น พื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าธรรมชาติ สวนป่า และป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ โดยมีพื้นที่ป่าไม้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 11,694,133 ไร่คิดเป็นร้อยละ 69.93 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 25 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 13 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง
ทรัพยากรน้ำ
จังหวัดเชียงใหม่มีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำปิง และยังมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง และยังแบ่งตามพื้นที่ลุ่มน้ำดังนี้
ลุ่มน้ำปิงตอนบน เป็นลุ่มน้ำที่สำคัญที่สุดในภาคเหนือตอนบน เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปิง มีพื้นที่ 25,355.9 ตร.กม. สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชันสูง วางตัวแนวเหนือ-ใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เสี่ยงต่อแผ่นดินถล่มและการ
ชะล้างพังทลายของดินสูง ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบสะวันนา คือ มีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้งอย่างชัดเจน และยังมีลุ่มน้ำย่อยอีก 14 ลุ่มน้ำย่อย แม่น้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำปิง แม่แตง แม่กวง แม่งัด แม่แจ่ม แม่ขาน และแม่ตื่น
ลุ่มน้ำกก มีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายหลัก มีต้นกำเนิดจากภูเขาในประเทศพม่า ไหลผ่านเมืองกก เมืองสาด ประเทศพม่า เข้าเขตประเทศไทยที่ช่องน้ำกก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงราย ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขง ครอบคลุมพื้นที่ 2,773 ตร.กม.
ลุ่มน้ำฝาง มีแม่น้ำฝางเป็นแม่น้ำสายหลัก ซึ่งมีต้นกำเนิดจากดอยขุนห้วยฝางและดอยหัวโท ทางตอนใต้ของอำเภอไชยปราการ ไหลลงสู่แม่น้ำกก มีความยาวลำน้ำประมาณ 70 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,948.5 ตร.กม. ในอำเภอไชยปราการ ฝาง และแม่อาย

ทรัพยากรธรณี
จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนที่สำคัญของประเทศ ทำให้ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้ง โดยครั้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ขนาด 5.1 ริกเตอร์ มีจุดศูนย์กลางในอำเภอแม่ริม ทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยในบริเวณอำเภอแม่ริมและอำเภอข้างเคียง ส่วนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี มีการผลิตแร่ที่สำคัญ 8 ชนิด ได้แก่ ถ่านหิน เฟลด์สปาร แมงกานีส ชีไลต์ ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรด์ และแร่หินอุตสาหกรรม และจังหวัดเชียงใหม่ยังมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่สำคัญ เช่น แหล่งปิโตรเลียม อำเภอฝาง สภาพทางธรณีวิทยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ บ่อน้ำพุร้อน อำเภอสันกำแพงและอำเภอฝาง โป่งเดือด อำเภอแม่แตง บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ อำเภอแม่ริม เป็นต้น
ประเพณีและวัฒนธรรม
การปล่อยโคมลอย ในเทศกาลยี่เป็ง(ลอยกระทง)
เมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน คนเชียงใหม่ได้สั่งสมวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม ประเพณีที่สำคัญ ได้แก่
ปีใหม่เมือง (สงกรานต์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่ แบ่งเป็นวันที่ 13 เป็นวันมหาสงกรานต์ มีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และพิธีสรงน้ำพระ วันที่ 14 เข้าวัดก่อเจดีย์ทราย และวันที่ 15 เมษายน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และมีการเล่นสาดน้ำตลอดช่วงเทศกาล
ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงของทุกปี ราวเดือนพฤศจิกายน มีการตกแต่งบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ด้วยโคมชนิดต่างๆ มีการปล่อยโคมลอย มีการลอยกระทง ประกวดกระทงและนางนพมาศ
ประเพณีเข้าอินทขิล จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ที่วัดเจดีย์หลวง เป็นการบูชาเสาหลักเมืองโดยการนำดอกไม้ธูปเทียนมาใส่ขันดอก
เทศกาลร่มบ่อสร้าง จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี ที่ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ประเพณีพื้นบ้าน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ้นในอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี บริเวณสวนสาธารณะบวกหาด มีขบวนรถบุปผาชาติ และนางงามบุปผาชาติ
งานไม้แกะสลักบ้านถวาย จัดขึ้นในเดือนมกราคม ที่หมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง มีการจำหน่ายและสาธิตการแกะสลักไม้ และหัตถกรรมพื้นบ้าน
ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ จัดขึ้นในเดือนเมษายน ในวันที่ 15 เป็นต้นไป ของทุกปี ที่บริเวณตัวเมืองจอมทอง มีขบวนรถจากชุมชน ห้างร้าน กลุ่มต่างๆ กว่า 40 ขบวน แห่ไปตามเมืองจอมทอง จนถึงวัดพระบรมธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานกว่า 200 ปี ตามตำนานเกิดขึ้นที่อำเภอเภอจอมทอง ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งเดียวในโลก ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ กลายเป็นต้นแบบของการแห่ไม้ค้ำสะหลีของชาวล้านนา จนได้รับความนิยมไปทั่วภาคเหนือ และเป็นประเพณีที่เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดัง และได้รับความนิยมมาก
ด.ช.ธัญญะ บุญทราพงษ์  ข้าว ๑๓ ๖/

งานบอกเล่า ๙ พอดีชั้น ๕ และ ชั้น ๖

        วันศุกร์ที่ ๒๒ มิ.ย. ที่ผ่านมา ทางช่วงชั้นได้จัดงานบอกเล่า ๙ พอดี ให้กับผู้ปกครองชั้น ๕ และชั้น ๖ เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความรู้และควา...